© 2023 by The Food Feed. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • לוגו מודל
  • אייקון פורטן
  • YouTube Social  Icon
אודות
נעים מאוד

אני בת-חן ווייל,

רכזת טכנולוגיות הלמידה במכללת אפרתה.

מאז ומתמיד הטכנולוגיה והחינוך היו שזורים זה בזה בחיי. לאחר לימודי התואר ותעודת ההוראה בחינוך ולאחר עבודה בתחום, יצאתי לשנתיים של התמחות בארצות הברית בנושא של שילוב טכנולוגיה בחינוך.

כעת, חזרתי אל המקום בו גדלתי - מכללת אפרתה - על מנת להביא את הידע שצברתי אל סגל המרצים והסטודנטים.

אני מאמינה כי שילוב נכון של טכנולוגיה בחינוך, מתוך מקום של כבוד למקום המורה, אמון גדול ביכולות התלמידים והדרכה איכותית הם המפתח לשגשוג העתיד.

צרו קשר